Schody a exteriérové stavby

Schody, vlastně schodiště, jsou truhlářským majstrštykem. Není to jen spojnice dvou či více vertikálně odlišných prostor. Jako všechny naše výrobky mají nejen funkční roli, ale jsou nebývalou estetickou příležitostí. A je radost řešit jejich proporce, využití prostoru, upevnění, materiály… A musíte je umět, protože jinak si na nich, nejen při pádu, nabijete ústa…  Schodiště jsou spojovacím prvkem a tak se jimi můžeme dostat i do exteriéru. Tady řešíme obvykle pergoly (kdo by řekl, že to slunce bude tak pálit), nebo krytá parkovací stání pro auta (když jsme se stěhovali, měli jsme jen jedno…). U novostaveb to bývá jednodušší, dodělat pergolu či parkovací stání k už zabydlenému domu bývá oříšek nejen prostorový, ale obvykle především estetický. A proto jsme tady.

Naše velké plus?
Díky perfektní přípravě trávíme při montáži u zákazníka jen nejnutnější dobu. Podstatnou část dodávky přivážíme už v dílčích celcích, žádné sestavování skříněk v obýváků klienta!